Oferta

KONSULTACJE DIETETYCZNE
Podczas rozmowy zostanie zebrany wywiad żywieniowy i medyczny. Zostaniesz poddany badaniom antropometrycznym m.in. analizie składu ciała. Zebranie informacje dotyczące stanu Twojego zdrowia, preferencjach żywieniowych, wcześniej stosowanych dietach, rozkładzie dnia, aktywności fizycznej itp. pomogą w ustaleniu wstępnych zaleceń żywieniowych oraz zwróceniu uwagi na najważniejsze punkty. Pod koniec istnieje możliwość zamówienia planu żywieniowego.

CENA KONSULTACJI 80 zł.
PLAN ŻYWIENIOWY DLA OSÓB ZDROWYCH I CHORYCH OD 100 ZŁ
WIZYTA KONTROLNA 60 ZŁ

Przeczytaj przed wizytą

Contact Us

  • Mielec, Pisarka 1
  • Kraków, Mazowiecka 37/16
  • strategiezywienia@gmail.com
  • www.strategiezywienia.pl